søndag 16. september 2012

Fugleliv - Østensjøvannet 15.september

 

Åpning av Carl Nesjars utstilling, Bøler kirke 15.september


representant fra Bøler menighet og prosjektleder
Presentasjon av kunstneren
team Nesjar
Ole Sjølie, kunstnervenn
Alltid smilende M.K. og Sylvia Antoniou
Interesserte publikummere


 Gode venner :)
"Fyrtårnet" donert til kirken av en eldre dame fra bydelen

Typisk Nesjar, alltid engasjert
Bugnende fruktbord for anledningen :)
Morten Krogvolds bilde- tilhørende kirken
Foto av Morten Krogvold