mandag 15. april 2013

Horten og Borre kunstforening presenterer Carl Nesjar

Den kjente kunstneren hadde med seg en rekke bilder, hvorav mange var produsert ganske nylig. Imponerende, når man tar i betraktning at kunstneren fyller 93 år i sommer.

Hovedpersonen selv var i følge med sin kone, Sylvia Antoniou.

Kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke påtok seg oppdraget å si noen ord om Nesjars kunst.


– Han har helt siden 50-tallet vært en av de store, sa han. – Ikke minst er Nesjar kjent for sitt samarbeid med Picasso. Noen av arbeidene de skapte sammen, hadde aldri blitt realisert av Picasso alene.
Storm Bjerke påpekte Nesjars betydning i norsk kunst og kultur.


– Han holder seg ikke bare innenfor et snevert felt, men går ut over det og blir en integrert del av norsk kultur, ikke minst gjennom sin store tilstedeværelse i det offentlige rom, sa han og viste til Nesjars fonteneskulptur i Tønsberg, uten for Fylkeshuset, som et godt eksempel.

Her er noen hyggelige og minnerike bilder fra utstillinsåpningen: